Hogyan jelennek meg a ferguszok. William Butler Yeats versei

Hogyan jelennek meg a ferguszok, William Butler Yeats versei

hogyan jelennek meg a ferguszok

További fordítók a kötetben. Fülszöveg William Butler Yeats Nobel-díjas ír költő úgy hozta létre a huszadik századi líra egyik legnagyobb életművét, hogy látszólag a modernista mozgalmak ellenében haladt.

hogyan jelennek meg a ferguszok

Fiatal éveiben alkotó energiáit a modern ír nemzettudat megteremtésének szolgálatába állította. A kelta újjáéledés szellemébe ír tündérmeséket gyűjtött, barátaival megalapította az ír nemzeti színjátszást, verseit az ír mitológiai és népköltészeti hagyományokra építette.

PLANTED TANK FERTILIZERS MASTERCLASS - AQUARIUM PLANT FERTILIZING GUIDE

Noha aktuálpolitikai verset alig írt, útja törvényszerűen vezetett oda, hogy az Ír Szabadállam megalakulása után szenátor lett a dublini parlamentben. Ezzel párhuzamosan mélyen érdeklődött a kor divatos eszméi iránt, és tagja volt több teozófiai társaságnak.

hogyan jelennek meg a ferguszok

Már fiatalon felismerte, hogy ha nagyszabású életművet kíván alkotni, akkor egységbe kell foglalnia gondolatait. Saját kozmológiai rendszert és létmodellt dolgozott ki - e tekintetben Miltonra és Blake-re emlékeztet.

Ám ahogy rendszere mind bonyolultabbá vált, hangja úgy lett egyre Tovább Fülszöveg William Butler Yeats Nobel-díjas ír költő úgy hozta létre a huszadik századi líra egyik legnagyobb életművét, hogy látszólag a modernista mozgalmak ellenében hogyan jelennek meg a ferguszok. Ám ahogy rendszere mind bonyolultabbá vált, hangja úgy lett egyre közvetlenebb, érdesebb és egyszerűbb.

hogyan jelennek meg a ferguszok

Elvont létmodelljét mindig konkrét, személyes, gyakran életrajzi tapasztalataira alkalmazta: így teremtette meg azt a költészetet, amely a végső dolgokról a személyes hang hitelével beszél. Yeats elsősorban korai verseivel hatott a magyar költőkre: Babits, Kosztolányi ezekből fordított le néhányat, később pedig Szabó Lőrincz és Vas István is.

hogyan jelennek meg a ferguszok

A Lyra Mundi sorozat kötete teljesen új válogatás, amelyben Yeats számos jelentős verse most jelenik meg először magyarul, több verse pedig új fordításban olvasható. A versek gazdag életrajzi, történelmi és mitológiai utalásrendszerében jegyzetek segítik az eligazodást.

hogyan jelennek meg a ferguszok

Vissza Tartalom A boldog pásztor éneke Rab Zsuzsa 9.